Dịch vụ tổng đài IpFone

Tổng đài SIEMENS

 • Hipath 1150-8-40: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ

  Siemens
  Mã sản phẩm: 601
  Model: 1150-8-40
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài siemens hipath 1150 với 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau.

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 18,850,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1150-8-40: Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Hipath 1150-6-30: Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ

  Siemens
  Mã sản phẩm: 602
  Model: 1150-6-30-
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài siemens hipath 1150 với 6 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau.

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 15,780,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1150-6-30: Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Hipath 1190-8-64: Tổng đài điện thoại Siemens 8 vào 64 máy lẻ

  Siemens
  Mã sản phẩm: 603
  Model: 1190-8-64
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài siemens hipath 1190 với 8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 39,299,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1190-8-64: Tổng đài điện thoại Siemens 8 vào 64 máy lẻ

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Hipath 1190-16-64: Tổng đài siemens với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ

  Siemens
  Mã sản phẩm: 604
  Model: 1190-16-64
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài siemens hipath 1190 với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 42,640,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1190-16-64: Tổng đài siemens với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài siemens hipath 3800

  Siemens
  Mã sản phẩm: 605
  Model: 3800
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Khung chính tổng đài siemens hipath 3800. Version 8.0. Với 9 khe cắm mở rộng. Tích hợp sẵn 2 nguồn LUNA2. Card CPU và thẻ nhớ, 2 cổng V24 dùng lập trình và tính cước

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 25,100,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài siemens hipath 3800

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài siemens hipath 3800 (khung mở rộng)

  Siemens
  Mã sản phẩm: 606
  Model: 3800
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Khung mở rộng tổng đài siemens hipath 3800. Version 8.0. Với 13 khe cắm mở rộng để cắm card tùy chọn

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 21,100,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài siemens hipath 3800 (khung mở rộng)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Hipath 1150-4-44: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 44 máy lẻ

  Siemens
  Mã sản phẩm: 607
  Model: 1150-4-44
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài siemens hipath 1150 với 4 đường vào bưu điện ra 44 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 18,777,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1150-4-44: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 44 máy lẻ

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Hipath 1150-4-32: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 32 máy lẻ

  Siemens
  Mã sản phẩm: 608
  Model: 1150-4-32
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài siemens hipath 1150 với 4 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 15,700,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1150-4-32: Tổng đài Siemens 4 đầu vào bưu điện 32 máy lẻ

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Hipath 1150-6-50: Tổng đài điện thoại Siemens 6 vào 50 máy lẻ

  Siemens
  Mã sản phẩm: 609
  Model: 1150-6-50
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài siemens hipath 1150 với 6 đường vào bưu điện ra 50 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 20,959,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1150-6-50: Tổng đài điện thoại Siemens 6 vào 50 máy lẻ

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Hipath 1150: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 10 máy lẻ Gửi thư cho bạn

  Siemens
  Mã sản phẩm: 610
  Model: 1150
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài Siemens Hipath 1150 mở rộng tối đa 10 đường vào bưu điện, ra 50 máy lẻ, tích hợp sẵn chức năng hiển thị số gọi đến và hướng dẫn truy cập trực tiếp trên 10 đường bưu điện.

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 9,585,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1150: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 10 máy lẻ Gửi thư cho bạn

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Hipath 1150-16-40: Tổng đài Siemens 16 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ

  Siemens
  Mã sản phẩm: 611
  Model: 1150-16-40
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài siemens hipath 1150 với 16 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 2,222,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1150-16-40: Tổng đài Siemens 16 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Hipath 1150-2-46: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 46 máy lẻ

  Siemens
  Mã sản phẩm: 612
  Model: 1150-2-46
  Hãng sản xuất: SIEMENS
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Tổng đài siemens hipath 1150 với 2 đường vào bưu điện ra 46 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 18,888,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Hipath 1150-2-46: Tổng đài Siemens 2 đầu vào bưu điện 46 máy lẻ

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
Trang 1 tới 212

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng