Dịch vụ tổng đài IpFone

Tổng đài NEC

 • Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-16 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 401
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 11,760,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-16 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-8 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 402
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 9,450,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-8 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-16 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 403
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 13,330,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-16 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-24 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 404
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 13,990,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-24 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-24 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 405
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 13,990,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-24 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-32 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 406
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 16,350,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-32 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-32 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 407
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 17,950,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-32 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-32 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 408
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 19,530,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 12 trung kế-32 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-40 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 409
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-40 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-48 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 410
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-48 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-56 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 411
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-56 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-64 máy nhánh

  nec
  Mã sản phẩm: 412
  Model: SL1000
  Hãng sản xuất: NEC
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài NEC SL1000 8 trung kế-64 máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
Trang 1 tới 212

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng