Dịch vụ tổng đài IpFone

Tổng đài LG-Nortel Aria

 • Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (3-8)

  LG-Nortel
  Mã sản phẩm: 201
  Model: Nortel ARIA SOHO (3-8)
  Hãng sản xuất: LG-Ericsison
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 3,830,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (3-8)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (6- 16)

  LG-Nortel
  Mã sản phẩm: 202
  Model: Nortel ARIA SOHO (6- 16)
  Hãng sản xuất: LG-Ericsison
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 6,800,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (6- 16)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (3-16)

  LG-Nortel
  Mã sản phẩm: 203
  Model: Nortel ARIA SOHO-3- 16
  Hãng sản xuất: LG-Ericsison
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 6,300,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (3-16)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (6-24)

  LG-Nortel
  Mã sản phẩm: 204
  Model: Nortel ARIA SOHO (6-24)
  Hãng sản xuất: LG-Ericsison
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 9,200,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (6-24)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (9-32)

  LG-Nortel
  Mã sản phẩm: 205
  Model: Nortel ARIA SOHO (9-32)
  Hãng sản xuất: LG-Ericsison
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 15,680,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (9-32)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (12-48)

  LG-Nortel
  Mã sản phẩm: 206
  Model: Nortel ARIA SOHO (12-48)
  Hãng sản xuất: LG-Ericsison
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 20,760,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (12-48)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (9- 40)

  LG-Nortel
  Mã sản phẩm: 207
  Model: Nortel ARIA SOHO (9- 40)
  Hãng sản xuất: LG-Ericsison
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 18,160,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (9- 40)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (12-40)

  LG-Nortel
  Mã sản phẩm: 208
  Model: Nortel ARIA SOHO (12-40)
  Hãng sản xuất: LG-Ericsison
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

   ·Khả năng mở rộng tối đa 12 trung kế và 48 máy nhánh. ·Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số điện thoại gọi đến cho máy lẻ. ·Tự động nhận, chuyển tín hiệu Fax.  ·Cung cấp 200 Account-code có độ dài từ 3-12 ký tự.  ·Thông báo nhập Account-code bằng lời trước khi gọi […]

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 15,760,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài LG-Nortel ARIA SOHO (12-40)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng