Dịch vụ tổng đài IpFone

Tổng đài IP Grandstream

 • Tổng đài IP Grandstream UCM6102 – 2 đường bưu điện – 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

  gxe
  Mã sản phẩm: 114
  Model: UCM6102
  Hãng sản xuất: Grandstream
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài điện thoại IP UCM6102. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 2 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 30 cuộc gọi đồng thời

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 8,420,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài IP Grandstream UCM6102 – 2 đường bưu điện – 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài IP Grandstream UCM6104 – 4 đường bưu điện, 500 user IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

  gxe
  Mã sản phẩm: 115
  Model: UCM610
  Hãng sản xuất: Grandstream
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài điện thoại IP UCM6104. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 4 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 45 cuộc gọi đồng thời

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 10,555,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài IP Grandstream UCM6104 – 4 đường bưu điện, 500 user IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài IP Grandstream UCM6108 – 8 đường vào bưu điện 500 máy lẻ IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail…

  gxe
  Mã sản phẩm: 116
  Model: UCM6108
  Hãng sản xuất: Grandstream
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài điện thoại IP UCM6108. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 60 cuộc gọi đồng thời

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 21,300,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài IP Grandstream UCM6108 – 8 đường vào bưu điện 500 máy lẻ IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail…

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • GXE5024: Tổng đài IP Grandstream với 4 đường vao 100 máy lẻ SIP

  gxe
  Mã sản phẩm: 122
  Model: GXE5024
  Hãng sản xuất: Grandstream
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài IP GXE5024, dung lượng 4 đường vào bưu điện ra 2 máy lẻ thường và 100 máy lẻ IP SIP, chức năng lời chào (IVR nhiều mức), tạo phòng họp hội nghị conference và IP video conference, voicemail cho từng máy lẻ, vận hành đơn giản19

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 19,110,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm GXE5024: Tổng đài IP Grandstream với 4 đường vao 100 máy lẻ SIP

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • GXE5028-8-26-76: Tổng đài IP 8 vào 26 máy lẻ analog 76 máy lẻ IP

  gxe
  Mã sản phẩm: 123
  Model: GXE5028-8-26-76
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài IP grandstream GXE5028 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 26 máy lẻ analog và 76 máy lẻ VoIP SIP, chức năng IVR, ACD, không giới hạn khoảng cách đàm thoại, Thiết lập tổng đài callcenter

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 47,330,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm GXE5028-8-26-76: Tổng đài IP 8 vào 26 máy lẻ analog 76 máy lẻ IP

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • GXE5028-8-58-44: Tổng đài IP 8 vào 58 máy lẻ analog 44 máy lẻ VoIP

  gxe
  Mã sản phẩm: 124
  Model: GXE5028-8-58-44
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài IP grandstream GXE5028 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 58 máy lẻ analog và 44 máy lẻ VoIP SIP, chức năng IVR, ACD, không giới hạn khoảng cách đàm thoại, Thiết lập tổng đài callcenter

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 71,830,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm GXE5028-8-58-44: Tổng đài IP 8 vào 58 máy lẻ analog 44 máy lẻ VoIP

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • GXE5028-8-42-60: Tổng đài IP 8 vào 42 máy lẻ analog 60 máy lẻ IP

  gxe
  Mã sản phẩm: 125
  Model: GXE5028-8-42-60
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài IP GXE5028, dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 2 máy lẻ thường và 100 máy lẻ IP SIP, chức năng lời chào (IVR nhiều mức), tạo phòng họp hội nghị conference và IP video conference, voicemail cho từng máy lẻ, vận hành đơn giản

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 61,180,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm GXE5028-8-42-60: Tổng đài IP 8 vào 42 máy lẻ analog 60 máy lẻ IP

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • GXE5028: Tổng đài điện thoại IP Grandstream 8 vào 100 máy lẻ IP

  gxe
  Mã sản phẩm: 126
  Model: GXE5028
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài IP GXE5028, dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 2 máy lẻ thường và 100 máy lẻ IP SIP, chức năng lời chào (IVR nhiều mức), tạo phòng họp hội nghị conference và IP video conference, voicemail cho từng máy lẻ, vận hành đơn giản

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 29,770,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm GXE5028: Tổng đài điện thoại IP Grandstream 8 vào 100 máy lẻ IP

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • GXE5028-8-34-68: Tổng đài IP 8 vào 34 máy lẻ analog và 68 máy lẻ IP

  gxe
  Mã sản phẩm: 127
  Model: GXE5028-8-34-68
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài IP grandstream GXE5028 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 34 máy lẻ analog và 68 máy lẻ VoIP SIP, chức năng IVR, ACD, không giới hạn khoảng cách đàm thoại, Thiết lập tổng đài callcenter

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 54,250,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm GXE5028-8-34-68: Tổng đài IP 8 vào 34 máy lẻ analog và 68 máy lẻ IP

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • GXE5028-8-74-28: Tổng đài IP 8 vào 74 máy lẻ analog 28 máy lẻ VoIP

  gxe
  Mã sản phẩm: 128
  Model: GXE5028-8-74-28
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài IP grandstream GXE5028 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 74 máy lẻ analog và 28 máy lẻ VoIP SIP, chức năng IVR, ACD, không giới hạn khoảng cách đàm thoại, Thiết lập tổng đài callcenter

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 82,450,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm GXE5028-8-74-28: Tổng đài IP 8 vào 74 máy lẻ analog 28 máy lẻ VoIP

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • GXE5028-8-50-52: Tổng đài VoIP 8 vào 50 máy lẻ analog 52 máy lẻ IP

  gxe
  Mã sản phẩm: 129
  Model: GXE5028-8-50-52
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Tổng đài IP grandstream GXE5028 dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 50 máy lẻ analog và 52 máy lẻ VoIP SIP, chức năng IVR, ACD, không giới hạn khoảng cách đàm thoại, Thiết lập tổng đài callcenter

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 64,900,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm GXE5028-8-50-52: Tổng đài VoIP 8 vào 50 máy lẻ analog 52 máy lẻ IP

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng