Dịch vụ tổng đài IpFone

Tổng đài IP Asterisk

 • Asterisk-8-24: Tổng đài IP với 8 đường vào 24 máy lẻ analog

  Asterisk
  Mã sản phẩm: 142
  Model: Asterisk-8-24
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 28,120,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-24: Tổng đài IP với 8 đường vào 24 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-120: Tổng đài IP với 8 đường vào 120 máy lẻ analog

  Asterisk
  Model: Asterisk-8-120
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 98,500,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-120: Tổng đài IP với 8 đường vào 120 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-196: Tổng đài IP với 8 đường vào 196 máy lẻ analog

  Asterisk
  Model: Asterisk-8-196
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 151,130,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-196: Tổng đài IP với 8 đường vào 196 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-264: Tổng đài IP với 8 đường vào 264 máy lẻ analog

  Asterisk
  Model: Asterisk-8-264
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 203,846,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-264: Tổng đài IP với 8 đường vào 264 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-480: Tổng đài IP vơi 8 đường vào 480 máy lẻ analog

  Asterisk
  Model: Asterisk-8-480
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 480 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 361,999,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-480: Tổng đài IP vơi 8 đường vào 480 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-600: Tổng đài IP với 8 đường vào 600 máy lẻ analog

  Asterisk
  Mã sản phẩm: 137
  Model: Asterisk-8-600
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 600 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 449,860,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-600: Tổng đài IP với 8 đường vào 600 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-72: Tổng đài IP với 8 đường vào 72 máy lẻ analog

  Asterisk
  Mã sản phẩm: 136
  Model: Asterisk-8-72
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 63,260,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-72: Tổng đài IP với 8 đường vào 72 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-144: Tổng đài điện thoại IP 8 vào 144 máy lẻ analog

  Asterisk
  Model: Asterisk-8-144
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 144 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 115,980,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-144: Tổng đài điện thoại IP 8 vào 144 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-360: Tổng đài IP với 8 đường vào 360 máy lẻ analog

  Asterisk
  IP với 8 đường vào 360 máy lẻ analog

  Model: Asterisk-8-360
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 274,130,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-360: Tổng đài IP với 8 đường vào 360 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-96: Tổng đài IP Asterisk 8 vào 96 máy lẻ Analog

  Asterisk
  Mã sản phẩm: 133
  Model: Asterisk-8-96
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 80,880,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-96: Tổng đài IP Asterisk 8 vào 96 máy lẻ Analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Asterisk-8-24: Tổng đài IP với 8 đường vào 24 máy lẻ analog

  Asterisk
  Model: Asterisk-8-24
  Hãng sản xuất: ASTERISK
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 24 tháng

  Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD…

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 28,120,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Asterisk-8-24: Tổng đài IP với 8 đường vào 24 máy lẻ analog

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng