Dịch vụ tổng đài IpFone

Tổng đài IKE

 • Tổng đài điện thoại IKE 208A

  416HC
  Mã sản phẩm: 301
  Model: IKE 208A
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 1,800,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 208A

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 308AC

  416HC
  Mã sản phẩm: 302
  Model: IKE 308AC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 2,560,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 308AC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 416A

  416HC
  Mã sản phẩm: 303
  Model: IKE 416AC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 4,100,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 416A

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 416AK

  416HC
  Mã sản phẩm: 304
  Model: IKE 416AK
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 4,500,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 416AK

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 416HC 06 Trung kế-24 Máy nhánh

  416HC
  Mã sản phẩm: 306
  Model: IKE 416HC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 7,350,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 416HC 06 Trung kế-24 Máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 416HC 06 Trung kế-32 Máy nhánh

  416HC
  Mã sản phẩm: 308
  Model: IKE 416HC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 8,650,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 416HC 06 Trung kế-32 Máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 816BC

  ike
  Mã sản phẩm: 309
  Model: IKE 816BC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 7,100,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 816BC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-32 Máy nhánh

  ike
  Mã sản phẩm: 310
  Model: IKE 816BC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 10,190,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-32 Máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-40 Máy nhánh

  ike
  Mã sản phẩm: 311
  Model: IKE 816BC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 11,750,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-40 Máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-48 Máy nhánh

  ike
  Mã sản phẩm: 312
  Model: IKE 816BC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 13,290,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-48 Máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-56 Máy nhánh

  ike
  Mã sản phẩm: 313
  Model: IKE 816BC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 14,840,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-56 Máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-64 Máy nhánh

  ike
  Mã sản phẩm: 314
  Model: IKE 816BC
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 15 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 16,400,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-64 Máy nhánh

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
Trang 1 tới 212

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng