Dịch vụ tổng đài IpFone

Tổng đài ALCATEL

 • Alcatel lucent oxo50-8-4-32

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 801
  Model: Alcatel lucent oxo50-8-4-32
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: Unit 2 (6 khe cắm card) 01 Card CPU4 01 Card trung kế tương tự APA8 02 Card thuê bao tương tự SLI16 01 Card thuê bao số UAI4

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo50-8-4-32

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo50-4-16

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 802
  Model: Alcatel lucent oxo50-4-16
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: Unit 1 (3 khe cắm card) 01 Card CPU4 01 Card AMIX 4/4/8 01 Card thuê bao tương tự SLI8

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo50-4-16

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo50-4-24

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 803
  Model: Alcatel lucent oxo50-4-24
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: Unit 2 (6 khe cắm card) 01 Card CPU4 01 Card trung kế tương tự APA4 01 Card thuê bao tương tự SLI8 01 Card thuê bao tương tự SLI16 01 Card thuê bao số UAI4

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo50-4-24

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • ALCATEL Lucent OXO100-8-4-64

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 804
  Model: ALCATEL Lucent OXO100-8-4-64
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: Unit 3 (8 khe cắm card) 01 Card CPU4 01 Card Trung kế tương tự APA8 04 Card Thuê bao tương tự SLI16 01 Card Thuê bao số UAI4

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm ALCATEL Lucent OXO100-8-4-64

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo 100-8-4-40

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 805
  Model: Alcatel lucent oxo 100-8-4-40
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: Unit 3 (8 khe cắm card) 01 Card CPU4 01 Card Trung kế tương tự APA8 02 Card Thuê bao tương tự SLI16 01 Card Thuê bao tương tự SLI8 01 Card Thuê bao số UAI4

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo 100-8-4-40

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo100-8-4-48

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 806
  Model: Alcatel lucent oxo100-8-4-48
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: Unit 3 (8 khe cắm card) 01 Card CPU4 01 Card Trung kế tương tự APA8 03 Card Thuê bao tương tự SLI16 01 Card Thuê bao số UAI4

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo100-8-4-48

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo100-8-4-56

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 807
  Model: Alcatel lucent oxo100-8-4-56
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: Unit 3 (8 khe cắm card) 01 Card CPU4 01 Card Trung kế tương tự APA8 03 Card Thuê bao tương tự SLI16 01 Card Thuê bao tương tự SLI8 01 Card Thuê bao số UAI4

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo100-8-4-56

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo200-16-8-144

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 808
  Model: Alcatel lucent oxo200-16-8-144
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: 02 Unit 3 01 Card CPU4 01 Card MEX 02 Card trung kế tương tự APA8 09 Card thuê bao tương tự SLI16 01 Card thuê bao số UAI8

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo200-16-8-144

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo200-8-8-96

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 809
  Model: Alcatel lucent oxo200-8-8-96
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: Unit 3 + Unit 2 01 Card CPU4 01 Card MEX 01 Card trung kế tương tự APA8 06 Card thuê bao tương tự SLI16 01 Card thuê bao số UAI8

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo200-8-8-96

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo200-16-8-128

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 810
  Model: Alcatel lucent oxo200-16-8-128
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: 02 Unit 3 01 Card CPU4 01 Card MEX 02 Card trung kế tương tự APA8 08 Card thuê bao tương tự SLI16 01 Card thuê bao số UAI8

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo200-16-8-128

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo200-20-8-160

  Alcatel
  Loại Rack: 02 Unit 3
  01 Card CPU4
  02 Card MEX
  02 Card trung kế tương tự APA8
  01 Card trung kế tương tự APA4
  10 Card thuê bao tương tự SLI16
  01 Card thuê bao số UAI8

  Mã sản phẩm: 811 Model: Alcatel lucent oxo200-20-8-160 Hãng sản xuất: Nhà cung cấp: VDO Bảo hành: 12 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo200-20-8-160

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Alcatel lucent oxo200-16-8-160

  Alcatel
  Mã sản phẩm: 812
  Model: Alcatel lucent oxo200-16-8-160
  Hãng sản xuất:
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 12 tháng

  Loại Rack: 02 Unit 3 01 Card CPU4 01 Card MEX 02 Card trung kế tương tự APA8 10 Card thuê bao tương tự SLI16 01 Card thuê bao số UAI8

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: Liên hệ
 • Đặt mua sản phẩm Alcatel lucent oxo200-16-8-160

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
Trang 1 tới 212

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng