Dịch vụ tổng đài IpFone

Tổng đài Adsun-GX

 • Tổng đài điện thoại ADSUN GX 416PC

  416PC
  Mã sản phẩm: 512
  Model: ADSUN GX 416PC
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: tổng đài gồm 4 trung kế và 16 máy nhánh

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 4,730,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN GX 416PC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN GX – 424PC

  424PC
  Mã sản phẩm: 513
  Model: GX - 424PC
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 24 máy nhánh, có khả năng nâng cấp lên các dung lượng: 4co/32ext - 8co/16co - 8co/24ext - 8co/32ext

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 6,900,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN GX – 424PC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN – GX432PC

  GX432PC
  Mã sản phẩm: 514
  Model: GX432PC
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: tổng đài gồm 4 trung kế và 32 nhánh.50 mã số cá nhân sử dụng điện thoại

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 9,180,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN – GX432PC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN GX – 816 PC

  816PC
  Mã sản phẩm: 515
  Model: GX - 816 PC
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình cơ bản: 8 trung kế, 16 máy nhánh, có khả năng nâng cấp lên các dung lượng: 8co/24ext - 8co/32ext.

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 6,870,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN GX – 816 PC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN – GX 824 PC

  824PC
  Mã sản phẩm: 516
  Model: GX 824 PC
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình cơ bản: 8 trung kế, 24 máy nhánh, có khả năng nâng cấp lên các dung lượng: 8co/32ext

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 8,820,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN – GX 824 PC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN GX – 832 PC

  832PC
  Model: GX - 832 PC
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình tổng đài bao gồm 08 trung kế và 32 máy nhánh (50 account codes).

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 11,200,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN GX – 832 PC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng