Dịch vụ tổng đài IpFone

Tổng đài Adsun-FX

 • Tổng đài điện thoại ADSUN FX 106

  FX106
  Mã sản phẩm: 501
  Model: FX 106
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: 1 trung kế và 6 line nhánh( Kết nối 1Line bưu điện và có 6 máy nội bộ).
  Tổng đài 1 trung kế và 6 line nhánh

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 1,300,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN FX 106

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN -FX 208 PC

  adsun
  Mã sản phẩm: 502
  Model: FX 208 PC
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: 2 trung kế và 8 line nhánh( Kết nối 2 line bưu điện và có 8 máy nội bộ)

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 1,940,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN -FX 208 PC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN – FX 312PC

  312PC
  Mã sản phẩm: 503
  Model: FX 312PC
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: tổng đài 3 trung kế và 12 nhánh(Kết nối 3 line bưu điện và có 12 máy nội bộ). Dùng cho các DN nhỏ & vừa cũng như các nhà nghỉ.

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 3,390,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN – FX 312PC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN – FX432 (4 -16)

  FX432PC
  Mã sản phẩm: 504
  Model: Fx432 (4 -16)
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: 4 trung kế, 16 máy nhánh
  Khoảng cách tối đa từ tổng đài đến máy nhánh: 1000 m
  Khả năng mở rộng: 4 trung kế, 24 máy nhánh & 4 trung kế 32 máy nhánh

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 3,950,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN – FX432 (4 -16)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN FX432PC (4CO/24EXT)

  FX432PC
  Mã sản phẩm: 505
  Model: FX432PC (4CO/24EXT)
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: tổng đài gồm 4 đầu vào và 24 đầu ra. Công suất thoại 100%

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 5,890,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN FX432PC (4CO/24EXT)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN FX432PC (4CO/32EXT)

  FX432PC
  Mã sản phẩm: 506
  Model: FX432PC (4CO/32EXT)
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: tổng đài gồm 4 đầu vào và 32 đầu ra. Công suất thoại 100%.

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 8,100,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN FX432PC (4CO/32EXT)

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài FX 864

  adsun
  Mã sản phẩm: 507
  Model: FX 864
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: tổng đài có 08 trung kế ( 8 đầu vào),32 máy nhánh(32 đầu ra) Mở rộng tối đa 8 trung kế và 64 máy nhánh.

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 8,300,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài FX 864

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng Đài Điện Thoại ADSUN FX 840 PC( 8CO/40EXT )

  adsun
  Mã sản phẩm: 508
  Model: FX 840 PC( 8CO/40EXT )
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: tổng đài gồm 08 trung kế ,40 máy nhánh .Mở rộng tối đa 8 trung kế và 64 máy nhánh.

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 11,650,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng Đài Điện Thoại ADSUN FX 840 PC( 8CO/40EXT )

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng Đài Điện Thoại ADSUN FX 848 PC( 8CO/48EXT )

  adsun
  Mã sản phẩm: 509
  Model: FX 848 PC( 8CO/48EXT )
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: tổng đài gồm 8 đường vào và 48 đường ra. Công suất thoại 100%

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 15,500,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng Đài Điện Thoại ADSUN FX 848 PC( 8CO/48EXT )

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN FX864PC – 8CO/56EXT

  adsun
  Mã sản phẩm: 510
  Model: FX864PC - 8CO/56EXT
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng
  Cấu hình: tổng đài gồm 8 trung kế và 56 line nhánh.

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 16,560,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN FX864PC – 8CO/56EXT

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×
 • Tổng đài điện thoại ADSUN FX 864 PC

  adsun
  Model: FX 864 PC
  Hãng sản xuất: ADSUN
  Nhà cung cấp: VDO
  Bảo hành: 18 tháng

  Giá sản phẩm

  chưa tính VAT

  Giá: 18,780,000 VNĐ
 • Đặt mua sản phẩm Tổng đài điện thoại ADSUN FX 864 PC

  Các trường hợp dấu * là bắt buộc.

  ×

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng