Dịch vụ tổng đài IpFone

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1

Mô hình kết nối tổng đài IP

Mô hình kết nối tổng đài IP, kết nối tổng đài IP với tổng đài khác

1.      Sơ đồ kết nối hệ thống các tổng đài IP tại các tỉnh, các chi nhánh

td

 

2.      Mô hình kết nối tổng đài IP với các tổng đài Analog thông thường như tổng đài Panasonic, Siemens..

t1d

 

3.      Sơ đồ kết nối 1 tổng đài IP với 1 tổng đài điện thoại Analog (Siemens hoặc Panasonic) để gọi nội bộ

t2d

 

4.      Sơ đồ kết nối tổng đài IP dùng chung. Dùng 1 tổng đài cho 1 văn phòng chính và cho nhiều chi nhánh nhỏ

t3d

ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng