Dịch vụ tổng đài IpFone

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1

High-Definition VoIP (HD VoIP)

Chất lượng thoại cao trên nền tảng IP (HD VoIP) – Nhu cầu của thị trường

Trong 10 năm qua, thoại thông qua IP đã xuất hiện như một sự thay thế thoại truyền thống (PSTN) cho phép giảm chi phí và gia tăng khả năng thực hiện các cuộc đường dài. Ban đầu khi mong muốn cung cấp với chi phí thấp và độ linh động tốt hơn dựa trên hạ tầng mạng thoại và dữ liệu tích hợp chung, VoIP nói chung đã thất bại để phân phối chất lượng “tốt hơn PSTN”, nguyên nhân chủ yếu dựa trên sự giới hạn băng thông 3.4Khz của những mã code thoại băng thông hẹp truyền thống. Ngày nay, khả năng hóa trong việc mở rộng các hạ tầng mạng băng thông IP, các mã code thoại băng thông rộng với mã hóa 7.1Khz phổ thoại bây giờ có thể triển khai hiệu quả trong nền tảng VoIP. Điều này cho phép gấp đôi băng thông cho các truyền thông thoại, cho phép mức độ của truyền thông thoại hàng ngày tương tự với sóng Radio FM hay chất lượng trong một phòng hội nghị.

 

High Definition VoIP (HD VoIP) – Giải pháp của AudioCodes

 

AudioCodes HD VoIP đưa ra công nghệ đổi mới và tin cậy cung cấp cho khách hàng và các đối tác với một sự lựa chọn thông minh về hiệu quả chi phí và các thiết bị mạng linh động, các ứng dụng đầu cuối và các công nghệ xử lý thoại.

Các sản phẩm đầu tư của AudioCodes được tích hợp liên tục với nhiều Nhà cung cấp Server Ứng Dụng, đưa ra một giải pháp hoàn chỉnh cho các ứng dụng cần chất lượng thoại HD đa dạng trong nhiều phân khúc chính. Ví dụ như những phòng Thương Mại và Tài chính ngân hàng, các đại lý du lịch, chính phủ, các thiết bị truyền thông tin y tế và sức khỏe, điều khiển không lưu, an toàn công cộng, giao dục và quân sự. Tất cả đều đòi hỏi công nghệ chất lượng thoại ở cao nhất như Media Adaptation, giải mã, mã hóa và trộn băng thông thoại.

Các sản phẩm đã theo kế hoạch và hiện hành của AudioCodes đều có HD thoại bao gồm các dòng 300HD IP Phone, Server IPmedia 3000, cổng truyền thông Mediant 3000, Mediant 1000 MSBG và các họ dòng Mediant – loại đã được Microsoft cấp chứng nhận là các cổng Hybrid cơ bản. Các Server Media và Gateway của AudioCodes bây giờ đều cho phép sử dụng HD Transcoding giữa nhiều mã code băng thông rộng khác nhau (ví dụ: G.722, AMR-WB và Microsoft RTA) trong khi vẫn giữ lại chất lượng băng thông. Điều này sẽ cho phép liên thông mạng và thực hiện kết nối giữa các hạ tầng mạng với dải băng thông khác nhau như mobile và hạ tầng mạng giải rộng.

High_Definition_VoIP_HD

Các đặc tính của HD VoIP

 

AudioCodes HD VoIP đưa ra một phạm vi rộng nhiều đặc tính phong phú và khả năng nâng cấp các sản phẩm hỗ trợ chất lượng HD VoIP mà đang tận dụng các coder băng thông rộng phổ biến nhất như G.722, G.722.2, G.729.1, G.711.1 và Microsoft RTA. (Thoại theo thời gian thức)

Các thuật toán và Dịch vụ được nâng cao giúp cải thiện về HD VoIP một số điểm của AudioCodes HD VoIP như sau:

  • Bảo vệ mất gói
  • Triệt nhiễu âm dội (Acoustic Echo)
  • Hỗ trợ bộ đệm đáp ứng đột biến ( Adaptive Jitter Buffers )
  • Hỗ trợ Hội Nghị thoại băng thông rộng
  • Hỗ trợ Transcoding Truyền thông băng thông rộng
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng