Dịch vụ tổng đài IpFone

Telephony Applications Infrastructure

  • Giải pháp Thư Tín Hợp Nhất cho Doanh nghiệp

    Ipfone làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp hàng đầu về Thư tín Hợp Nhất (UM – Unified Message), dẫn đầu bởi Microsoft, đảm bảo các cổng thiết bị Ipfone hoạt động dễ dàng và tích hợp thông suốt với tất cả các tổng đài TDM công nghiệp
  • Giải pháp T.38 Fax thông qua IP

    Sử dụng các cổng Truyền Thông Thoại Media Gateway của Ipfone, Doanh nghiệp có thể kết nối giữa các máy fax analog đang còn tận dụng vào hạ tầng mạng VoIP đang phát triển của họ, diều khiển chúng trên nền tảng tổng đài IP PBX
  • Giải pháp Hội nghị truyền hình dành cho doanh nghiệp

    Giải pháp Hội nghị truyền hình dành cho doanh nghiệp Giải pháp Hội nghị truyền hình dành cho doanh nghiệp Các Media Server của Ipfone cho phép các doanh nghiệp tác động vào nguồn tài nguyên IPmedia cho các dịch vụ Hội nghị. Các nguồn tài nguyên IPmedia của Ipfone, được thực thi bởi Bộ xử lý chuyên sâu cải thiện khả năng mở rộng.

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng