Dịch vụ tổng đài IpFone

IP Telephony Infrastructur

  • Giải pháp Avaya DevConnect SIP Certified Gateways

    Các sản phẩm của Ipfone được câp chứng chỉ đầy đủ tương thích với Communication Manager và Dịch vụ SIP Enablement Services của Avaya, và có thể “plug-and-play” với các tổng đài IP-PBX của Avaya
  • Sử dụng các Cổng Media Gateway cho Avaya CS-1000

    Cổng Truyền Thông Thoại của Ipfone là Tương Thích Avaya với Máy chủ Truyền thông, và cung cấp kết nối Trunking Analog & Digital, và kết nối Analog với môi trường tổng đài IP-PBX của Avaya
  • Giải pháp SIP Trunking

    Khi các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp cùng hướng về các dịch vụ trên hạ tầng IP, Doanh nghiệp kết nối hệ thống Telephone của họ trực tiếp tới các nhà cung cấp dịch vụ thông qua sử dụng các luồng SIP Trunk

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng