Dịch vụ tổng đài IpFone

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1

Giải pháp sử dụng các Cổng Media Gateway cho Avaya CS-1000

Cổng Truyền Thông Thoại của Ipfone là Tương Thích Avaya với Máy chủ Truyền thông, và cung cấp kết nối Trunking Analog & Digital, và kết nối Analog với môi trường tổng đài IP-PBX của Avaya.

Các cổng Truyền Thông Thoại Tương Thích Avaya cho dòng CS-1000 – Giải pháp của Ipfone

 

Avaya Communication Server 1000 (CS 1000) là một máy chủ cơ bản với đầy đủ chức năng của một tổng đài IP PBX, cung cấp những lợi ích của một mạng lưới hội tụ cộng với các ứng dụng tiên tiến và hơn 450 tính năng điện thoại đẳng cấp thế giới. Hoàn toàn được phân bổ qua mạng LAN IP và cơ sở hạ tầng WAN được xây dựng với độ tin cậy và khả năng dự phòng, Communication Server 1000 hỗ trợ các ứng dụng kinh doanh quan trọng, bao gồm cả Thư tín Hợp nhất, Trung tâm liên lạc khách hàng, IVR, VoIP không dây và các điện thoại IP.

Giống như một cổng gateway PRI tích hợp hoàn toàn với CS 1000 qua giao thức SIP, các Cổng Truyền Thông Thoại của Ipfone cung cấp một cách đơn giản của việc bổ sung thêm trung kế PRI để hỗ trợ hệ thống CS 1000. Các cổng Truyền Thông Thoại của Ipfone Mediant cung cấp các mức độ khác nhau các cổng E1/T1 PRI, cho phép dễ dàng mở rộng kết nối tổng đài PBX và PSTN của CS 1000 thông qua kết nối IP bất kì.

Giống như một cổng analog được tích hợp hoàn toàn với CS 1000 qua giao thức SIP, các cổng Truyền Thông Thoại của Ipfone cung cấp một cách đơn giản của việc bổ sung thêm các điện thoại Analog và fax để hỗ trợ hệ thống CS 1000. Các dòng thiết bị Ipfone MediaPack cung cấp từ 2 đến 24 cổng FXS, cho phép dễ dàng mở rộng kết nối điện thoại analog cố định và fax của CS 1000 thông qua kết nối IP bất kì.

Một giải pháp kết hợp từ Avaya và Ipfone cung cấp sự linh hoạt để tích hợp các thành phần khác nhau từ các nguồn phù hợp dựa trên giao thức SIP chuẩn công nghiệp.

Sự kết hợp của các tổng đài IP-PBX, điện thoại IP và các ứng dụng của Avaya và các cổng Truyền Thông Thoại của Ipfone cho phép các chức năng và sự linh hoạt cao nhất. Giải pháp này sẽ có sẵn với một chi phí thấp hơn, sẽ làm việc hiệu quả hơn và cho phép “sự cởi mở” và khả năng tương tác trong tương lai.
Nortel_CS-1000_Small(1)

Các chức năng của Các Cổng Truyền Thông Thoại Tương Thích Avaya dành cho CS-1000

 

  • Hệ mở và khả năng linh động – Giải pháp mở giữa Ipfone – Avaya dựa trên chuẩn SIP – giống như chuẩn tín hiệu VoIP theo chuẩn công nghiệp. Sử dụng một chassis chuẩn cho cổng Truyền Thông thoại, các cổng Truyền Thông Thoại dễ dàng được bổ sung, cũng như tập trung tại trung tâm hay được phân bố rộng khắp.
  • Nguồn và không gian – Các cổng Truyền Thông Thoại của Ipfone có thể được đặt lên đến 16 port E1/T1 trong 01 bộ thiết bị đơn, 01U, 50W. Lưu trữ nhiều hơn 01 Unit, cung cấp mật độ Port được cải thiện và tiêu thụ năng lượng thấp hơn.
  • Chất lượng thoại – Các thiết bị cổng thuộc họ Truyền Thông Thoại của Ipfone thì dựa trên cấu trúc “Chất lượng thoại qua VoIP tuyệt hảo”, cấu trúc mà được kiểm chứng bởi ETSI để cung cấp chất lượng thoại tốt nhất. Các chức năng như là Echo Cancellation, Dynamic adaptive jitter buffer, Silence suppression và Comfort noise generation cung cấp chất lượng thoại cao nhất mà vẫn bảo toàn băng thông mạng.
  • Hiệu quả chi phí – Giải pháp kết hợp giữa Avaya/Ipfone minh họa mức độ tiết kiệm chính trong chi phí đầu tư và vận hành đắc đỏ cho doanh nghiệp.
  • Khả năng dự phòng – Cổng Truyền thông thoại Ipfone được đặt độc lập với máy chủ CS 1000, cung cấp dịch vụ đến các máy chủ dự phòng trong trường hợp máy chủ bị hư hỏng và cung cấp định tuyến thay đổi từ các nơi khác nhau.
  • Cài đặt và bảo trì – Các cổng Truyền thông thoại của Ipfone dễ dàng cài đặt trong hệ thống CS 1000. Cả Nortel và Ipfone đều đưa ra các sản phẩm tích hợp rõ ràng, trong khi các tổ chức hỗ trợ cao nhất của họ cho phép cài đặt nhanh chóng, khắc phục sự cố dễ dàng, và giảm chi phí đầu tư của hệ thống VoIP.
  • Giải pháp SOHO – Giải pháp kết hợp mở giữa Ipfone – Avaya cho phép việc cài đặt các cổng truyền thông thoại MediaPack của trong các địa điểm văn phòng thu nhỏ, cung cấp kết nối VoIP từ chúng đến các điện thoại dây và không dây, các thiết bị fax và các thiết bị modem kết nối đến Trung tâm của máy chú CS 1000.
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng