Dịch vụ tổng đài IpFone

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1

Giải pháp Avaya DevConnect SIP Certified Gateways

Các sản phẩm của Ipfone được câp chứng chỉ đầy đủ tương thích với Communication Manager và Dịch vụ SIP Enablement Services của Avaya, và có thể “plug-and-play” với các tổng đài IP-PBX của Avaya và các giải pháp Hội Nghị Truyền Hình

Hệ thống IP Telephony của Avaya

ConnectingContactCenters

 

Các cổng Truyền thông thoại được cấp chứng chỉ theo chuẩn SIP trong hệ thống Avaya DevConnect

Các Doanh nghiệp ngày càng gia tăng việc chấp nhận VoIP để tận dụng lời thế của các ứng dụng và Dịch vụ Thế hệ tương lai trong khi giảm dần chi phí truyền thông và tổng các chi phí đầu tư trang thiết bị.

Ipfone đã thiết kế cổng Truyền thông thoại theo chuẩn SIP thông minh và linh động, hiệu quả chi phí cho khách hàng doanh nghiệp những người mà đang tìm kiếm lợi nhuận trọn vẹn của các hệ thống mạng VoIP.

 

Các sản phẩm dòng MediaPack và Mediant của Ipfone thì hoàn toàn tuân thủ và được cấp chứng chỉ tương thích với Communication Manager và Dịch vụ SIP Enablement Services của Avaya, cũng như Meeting Exchange 6800. Họ sản phẩm này có thể “Plug and Play” với các tổng đài IP-pBX của Avaya, các Contact Center và các hệ thống Hội Nghị Truyền Hình.

 

Thông qua một loạt các khả năng lựa chọn mở rộng, các cổng Truyền Thông Thoại của Ipfone đưa ra một cơ hội cho giải pháp IP Telephony theo chuẩn cơ bản và hiệu quả chi phí cho cả các địa điểm Điều hành trung tâm rộng lớn cũng như các văn phòng, chi nhánh ở xa.

Avaya_Diagram

ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng