Dịch vụ tổng đài IpFone

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1

Giải pháp Microsoft Lync

Các thiết bị Ipfone Gateways cho phép sự kết nối giữa các Server Microsoft ( Microsoft Office Communications 2007 R1 & R2 và Serve Lync 2010) và các loại tổng đài PBX, IP-PBX, PSTN và SIP Trunk.

Các thiết bị Ipfone Media Gateways được đề nghị sử dụng cho Microsoft Lync Server 2010 và Office Communication Server 2007

Ipfone, một Partner vàng về truyền thông hợp nhất của Microsoft với nhiều kinh nghiệm trong các giải pháp VoIP, cung cấp cho các khách hàng của doanh nghiệp những thiết bị quan trọng trong cấu trúc hạ tầng mạng của Microsoft Lync.
Ipfone-ATHLSolutions-Microsoft Lync
MicrosoftPatnerMicrosoftLyncLogos

Một sản phẩm và dịch vụ trọn gói được đề nghị cho các thành phần bổ sung của Microsoft UC

CompleteSolutionForMicrosoftLync(2)
DiagramSolutionSmall
* Kết nối Lync đến các dịch vụ thoại đang hoạt động
* Hỗ trợ cả tổng đài số và tổng đài IP
* Hỗ trợ kết nối PSTN (Public Switched Telephone Networks)
* Bảo mật theo giao thức SIP Trunking
* Hỗ trợ các thiết bị Analog và máy loại máy Fax
* Giới thiệu các Survivable Branch Appliance cho các chi nhánh văn phòng
* Gia tăng khả năng linh động của thoại trong các chuỗi chi nhánh văn phòng
* Giảm chi phí thay phone bởi việc tích hợp các thiết bị phone có sẳn vào hệ thống Lync
* Hỗ trợ các phone dạng analog
* Hỗ trợ các IP Phone
* Hỗ trợ các Smartphone

Cho phép các dịch vụ Unified Messaging hoạt động với các loại tổng đài :

Ipfone hỗ trợ giao thức SIP Phone và MobilityPLUS thì hỗ trợ cho các loại phone và các smartPhone theo chuẩn SIP

Các doanh nghiệp đang triển khai Microsoft Lync có thể bị ảnh hưởng từ hệ thống có sẳn của họ dựa trên các phone theo chuẩn SIP và kết nối chúng vào Microsoft Lync. Phần hỗ trợ SIP Phone của Ipfone (Ipfone SIP Phone Support) (SPS) giúp bảo vệ sự đầu tư của khách hàng khi tận dụng các thiết bị ngoại vi sẳn có bởi cho phép khả năng kết nối của các dòng IP Phone 300HD Ipfone, hay các IP Phone và các analog phone loại khác vào hệ thống Microsoft Lync. Việc sử dụng giải pháp/hệ thống MobilityPLUS của Ipfone, các nhân viên doanh nghiệp có thể tận dụng các thiết bị SmartPhone của họ (doanh nghiệp cũng đang sử dụng Microsoft Lync) có thể thông thoại qua các cuộc gọi VoIP chất lượng cao.

DiagramSolutionSmall5

Bộ giải pháp UcSIPT – Kết nối Lync Server, Office Communications Server 2007 R2 đến các Nhà cung cấp Dịch vụ SIP Trunking

Bộ Enterprise Session Border Controllers (E-SBC) của Ipfone đảm nhiệm thông line truyền, tác động từ các thiết bị Media Gateway của Ipfone (thông thường là dòng Mediant 1000 và Mediant 3000 với công nghệ Session Border Control), chính thức vận hành liên thông với Microsoft Lync Server 2010 và OCS 2007-R2 kết nối đến các Nhà cung cấp Dịch vụ SIP Trunking. Sự kết nối giữa môi trường Microsoft và dịch vụ SIP Trunking được cho phép từ bộ (E-SBC) của Ipfone, cung cấp đầy đủ các đặc tính của “Enterprise-class Session Border Controller” bao gồm Access Control, chứng thực và mã hóa, ẩn dấu mô hình mạng (Topology Hiding), giám sát các gói truyền chuyên sau và tường lữa VoIP. Khả năng tích hợp của bộ Session Border Controller của Ipfone được hỗ trợ cả 02 loại cấu hình cổng “Cơ bản” và “nâng cao” (của dòng Mediant 1000 và 3000) và của “Survivable Branch Appliance” và của “Basic Hybrid Gateway” (trong loại Mediant 1000). Vì thế các khách hàng của Microsoft luôn được nhận giá trị thật sự cho sự đầu tư của họ.

Các giải pháp cho doanh nghiệp

Giải pháp thiết lập tại các trụ sở chính

Các doanh nghiệp đang cố gắng giảm dần sự tốn kèm dài hạn bởi việc đầu tư vào thiết bị dùng cho tương lai, loại mà hữu ích khi kết nối đến SIP trunking hoặc mở rộng thêm khả năng khi cần. Các thiết bị cổng nâng cao của Ipfone cho phép kết nối SIP trực tiếp giữa cấu trúc thoại của doanh nghiệp đến PSTN và các giải pháp Microsoft UC (Microsoft Unified Communications), hỗ trợ dần việc chuyển từ TDM đến IP và từ PSTN đến SIP Trunking thông qua việc đóng gói bộ Enterprise Class Session Border Controller (E-SBC)
Các dịch vụ mạng tin cậy ở văn phòng chi nhánh thì phải ở mức cơ bản đề duy trì ứng dụng sẳn có cho các hoạt động kinh doanh điển hình. Bộ Survivable Branch Appliances (SBAs) của Ipfone đưa ra cho chi nhánh mức linh động có thể dùng cho đến 1000 user, với các dịch vụ hoàn thiện được đóng gói sẳn. Bộ này bao gồm cả các dịch vụ dữ liệu đã được tích hợp như Router, kết nối đầu cuối, Data firewall; Bảo mật kết nối SIP Trunk với bộ Enterprise Class Session Border Controller; và các ứng dụng nâng cao như sự tích hợp các SIP Phone và Smartphone và ghi âm thụ động cho Lync.
DiagramSolutionSmall7

Giải pháp cho các Nhà cung cấp dịch vụ

Điện toán đám mây Truyền Thông Hợp nhất và Các dịch vụ cấp chứng chỉ SIP Trunking cho Microsoft Lync
Sự gia tăng của các dịch vụ đám mây đạt được sức hút với các đặc tính và chức năng mạnh mẽ của nó, giúp cho doanh ngiệp duy trì năng suất và sản phẩm một cách không giới hạn. Nghĩa là các Nhà cung cấp Dịch vụ thật sự nhận thấy lợi nhuận từ chất lượng Dịch vụ SIP Trunking của họ với Microsoft Lync. Khả năng sẳn sàng của dòng dành cho cấp độ CARRIER và các thiết bị Media Gateway với mật độ cao, đã được chuẩn chất lượng với giải pháp Microsoft Lync, cho phép phục vụ các Nhà cung cấp để có một “tương lai đảm bảo”, những nền tảng Media Gateway đáng tin cậy và chất lượng cao. Với danh sách mở rộng các loại mã code được hỗ trợ và khả năng chuyển code giữa băng thông hẹp và mã code của băng thông rộng, các thiết bị cổng của Ipfone cho phép sự vận hành liên thông với core hạ tầng của Nhà cung cấp Dịch vụ. Thêm vào đó, các sản phẩm của Ipfone có thể đóng một vai trò quan trọng trong cốt lõi giải pháp/sản phẩm và được điều khiển bởi Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Doanh nghiệp, tận dụng các dịch vụ dữ liệu đóng gói truyền như Routing, Firewall, và bộ Enterprise Session Border Controller.
DiagramSolutionSmall8

Các dịch vụ chuyên nghiệp của Ipfone

Dịch vụ chuyên nghiệp Ipfone 360° dành cho Microsoft Lync

Lời giới thiệu của Microsoft Lync chứa đựng giá trị lớn về tiềm năng cho những khách hàng kinh doanh với một sự xem soát bao quát rộng phải được định địa chỉ để phân phối những kết quả mong đợi. Chương trình Dịch vụ Chuyên Nghiệp Ipfone 360⁰ ( Ipfone 360⁰ Professional Services) đảm bảo rằng tất cả các trải nghiệm qua phân tích đều đã được trải qua từ bắt đầu cho đến khi kết thúc. Cách tiếp cận này bắt đầu với một ước lượng ban đầu của môi trường hiện hành, và theo các nhu cầu của mỗi kinh doanh riêng biệt, bổ sung và tích hợp, và thiết lập các dịch vụ cài đặt.

Lợi ích :

* Đa dạng sản phẩm và đa cấu hình cho mỗi cấp độ khách hàng
* Đưa ra sản phẩm giàu đặc tính
* Giải pháp hướng tới tương lai, được trang bị cả bằng phần cứng và phần mềm
* Hợp nhất các nguồn tài nguyên hoạt động và sự đơn giản hóa của giải pháp
* Phân khối Module, linh động và có thể nâng cấp, hỗ trợ hỗn hợp giữa IP, digital, và các giao tiếp Analog
* Kết nối các SIP phone khác đến Lync
* Hỗ trợ đồng thời các kết nối của tổng đài PBX đến Microsoft Exchange và Microsoft Lync
* Hỗ trợ dãy rộng PSTN và giao thức tín hiệu SIP Trunk
* Được thế giới sử dụng rộng rãi
* Vận hành liên thông nhiều loại tổng đài số và IP
* Các kịch bản bổ sung hay song song tồn tại các tổng đài số và Lync
* Hỗ trợ ghi âm thụ động cho Lync
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng