Dịch vụ tổng đài IpFone

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1

Giải pháp Juniper SRX Service Gateways

Các thiết bị cổng truyền thông AudioCodes, bắt tay với các dòng cổng của Juniper SRX, sẽ giúp doanh nghiệp có được sự uyển chuyển về giải pháp VoIP với khả năng dự phòng của chi nhánh văn phòng và dịch vụ chuyển đổi dự phòng trong tình huống mạng WAN bị hỏng.

 

Dự phòng VoIP cho văn phòng chi nhánh với cổng dịch vụ của Juniper SRX – Nhu cầu của thị trường

 

Khi tất cả các doanh nghiệp trên thế giới cùng tập trung về một cấu trúc hạ tầng thông tin dựa trên nền tảng IP, nhiều công ty thực hiện một phương pháp phân bố để triển khai. Bộ truyền thông chính và server quản lý được đặt ở trụ sở và phục vụ cho cả trụ sở lẫn các văn phòng chi nhánh ngoài và được kết nối với nhau thông qua mạng WAN doanh nghiệp.

Các cổng dịch vụ mạng SRX của Juniper (Networks SRX Series Service Gateways) có hiệu suất bảo mật cao, khả năng định tuyến, và các giải pháp mạng cho mọi tầm cỡ doanh nghiệp. Việc sử dụng SRX Service Gateways, các doanh nghiệp có thể triển khai toàn bộ mạng IP dự phòng để cung cấp khả năng phục hồi nhanh và tiếp tục hoạt động dịch vụ đến các chi nhánh trong trường hợp mạng WAN bị hỏng. Thêm vào đó, chúng có thể cung cấp khả năng tin cậy và dịch vụ bảo mật thoại đến các chi nhánh văn phòng, hỗ trợ PoE, cơ chế các dịch vụ chất lượng, một cổng Ứng dụng lớp SIP được đóng gói và chứng thực đầu cuối.

Tuy nhiên, ngoài những khả năng được đưa ra của các cổng Dịch vụ SRX, nhiều công ty vẫn cần phải được đề nghị các dịch vụ thoại trong trường hợp link kết nối đến trụ sở bị đứt, cũng như mạng WAN bị hỏng hay mất kết nối với tổng đài IP-PBX trung tâm. Trong trường hợp như vậy, thiết bị VoIP ở chi nhánh phải cung cấp một dịch vụ liên tục, cho phép các cuộc gọi nội bộ vẫn duy trì và cung cấp các cuộc thoại định tuyến ra điểm cần liên lạc bên ngoài.

Khả năng dự phòng VoIP cho chi nhánh văn phòng ngoài với các cổng dịch vụ SRX của Juniper – Giải pháp của AudioCodes

 

Các thiết bị VoIP doanh nghiệp, khi được triển khai trong một môi trường Cổng Dịch vụ SRX của Juniper, cung cấp các chức năng cần thiết và khả năng phục hồi nhanh để đảm bảo dịch vụ thoại duy trì sẳn sàng ở các chi nhánh văn phòng thậm chí khi kết nối đến tổng đài IP-PBX bị mất.

Đặc tính SAS (Stand Alone Survivability), được hỗ trợ trong các cổng Digital và Analog VoIP Doanh Nghiệp của AudioCodes, cho phép dịch vụ được duy trì cho đầu cuối SIP, như là các cổng truyền thông doanh nghiệp, các SIP IP Phone, và SIP softphone trong trường hợp mạng bị đứt.

Với đặc tính SAS được bật lên, các đầu cuối SIP của chi nhánh văn phòng đăng ký với tổng đài IP-PBX trung tâm thông qua cổng truyền thông mà cổng này hoạt động như một Proxy cho tất cả các đăng ký SIP. Nếu kết nối với tổng đài IP-PBX trung tâm bị mất, cổng truyền thông với chức năng SAS được bật sẽ đảm nhiệm điều phối, điều khiển việc đăng ký mới phone và cho phép liên thông thoại nội bộ trong chi nhánh. Thêm vào đó, nếu cổng truyền thông có SAS được cấu hình với kết nối đến dịch vụ PSTN, thì các cuộc thoại ra ngoài có thể tiếp tục thông qua giao tiếp PSTN này. Suốt qua trình mạng bị sự cố, các đặc tính thoại cơ bản được cung cấp bởi cổng truyền thông có SAS này, và toàn bộ thực thi chức năng sẽ được phục hồi cho đến khi kết nối đến tổng đài IP-PBX trung tâm được phục hồi.
Nhiều thông tin về giải pháp AudioCodes cho chức năng dự phòng chi nhánh của AudioCodes với dòng SRX của Jupiter có thể tham khảo tại đây trên website mạng của Juniper.

JuniperSRXSolutionDiagramSmall

Các lợi ích của giải pháp

  • Giải pháp phục hồi nhanh cho các chi nhánh văn phòng trong việc triển khai phân bố VoIP doanh nghiệp
  • Hiệu suất cao, hạ tầng mạng với dữ liệu sẳn sàng cao được cung cấp bởi các cổng Dịch vụ SRX của Juniper
  • Dịch vụ duy trì thoại liên tục ở chi nhánh văn phòng được đảm bảo bởi các cổng truyền thông của AudioCodes với chức năng SAS (chức năng dự phòng độc lập)
  • Lựa chọn chế đệ sao lưu cho các cuộc thoại ra ngoài qua giao tiếp cổng truyền thông PSTN
  • Số lượng lớn các cổng truyền thông AudioCodes hỗ trợ giao tiếp analog và digital với nhiều loại port đa dạng
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư với chức năng SAS được cài sẳn trong tầng nền cổng truyền thông
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng