Dịch vụ tổng đài IpFone

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1

Giải pháp Asterisk & tổng đài IP-PBX

Có nhiều khía cạnh cần xem xét khi triển khai một hệ thống thông thoại trong doanh nghiệp dựa trên nền tảng Asterisk và các tổng đài IP-PBX mã nguồn mở

Việc triển khai tổng đài Asterisk và tổng đài IP-PBX mã nguồn mở – Nhu cầu của thị trường

Trong thị trường doanh nghiệp ngày nay, ngày càng nhiều công ty đang triển khai các tổng đài IP-PBX dựa trên mã nguồn mở, như là Asterisk, và các server Truyền thông khác trên nền tảng SIP trong hệ thống hạ tầng của họ. Các nhân lực phát triển và reseller của những hệ thống như vậy cần bổ sung vào tổng đài IP-PBX trung tâm vài thiết bị mạng khác mà chúng sẽ cung cấp cho khách hàng của họ với một giải pháp toàn diện.

Có nhiều khía cạnh mà cần xét đến khi việc triển khai một hệ thống Truyền thông doanh nghiệp dựa trên tổng đài IP-PBX mã nguồn mở. Bao gồm:

Việc lựa chọn nền hạ tầng để đặt tổng đài IP-PBX
Việc kết nối tổng đài IP-PBX đến các hệ thống thiết bị thoại đang sẳn có, bắt tay các PSTN và/hoặc các luồng SIP Trunk.
Việc kết nối đến các thiết bị Phone IP và Analog đang có sẳn
Việc cung cấp chức năng dữ liệu mạng
Đảm bảo thông tin chất lượng thoại cao và được duy trì
Cung cấp kết nối đến các người dùng từ các văn phòng ở xa thông với chức năng “duy trì hoạt động tối thiểu” (“survivability”)
Cho phép kết nối đến người dùng qua mobile

Triển khai Asterisk và tổng đài IP-PBX mã nguồn mở – Giải pháp sử dụng Ipfone

Ipfone đưa ra một dãy các sản phẩm tin cậy và đã được kiểm chứng toàn diện nhiều chức năng, để bổ sung cho bất kì việc triển khai VoIP của doanh nghiệp. Điểm nhấn mạnh ở đây vào độ linh động và vận hành liên thông cao, Ipfone là một nhà cung cấp của các sản phẩm VoIP cho các nhà phát triển, các Nhà tích hợp hệ thống (SI) và các Nhà bán hàng các hệ thống trên nền tảng IP mã nguồn mở.

Đề nghị đưa ra của Ipfone cho việc triển khai tổng đài IP-PBX mã nguồn mở thì bao quát rộng toàn bộ các sản phẩm theo yêu cầu để xây dựng khả năng nâng cấp, linh động và liên thông các môi trường nền VoIP.

Open-SourceIP-PBXSolutionDiagramSmall

Ipfone cung cấp một chuỗi rộng các dòng sản phẩm và nhiều đặc tính dành cho việc triển khai Asterisk và tổng đài IP-PBX mã nguồn mở khác bao gồm:

 • Loại cổng Media Gateway mạnh và các nền module Multi-Service Business Gateway (MSBG) có khả năng cho các ứng dụng của tổng đài IP-PBX đặt lên
 • Các cổng luồng Trunk Media Gateway dành cho kết nối với PSTN
 • Bộ Enterprise Session Border Controllers (E-SBCs) cho luồng SIP trunk khá linh động
 • Module đóng gói DSP trên nền Media Gateway để giảm việc nạp tiến trình trong khi bổ sung các ứng dụng chuyên về DSP
 • Các SIP Phone doanh nghiệp được hỗ trợ chuẩn HD VoIP (High Definite VoIP)
 • Hỗ trợ chất lượng thoại cao trên nền tảng VoIP (HD VoIP) trong các cổng Media Gateway và các SIP Phone đảm bảo chất lượng thoại cao
 • Các di động đầu cuối dựa trên nền tảng SIP cũng được hỗ trợ chủ yếu cho các hệ điều hành Mobile (bao gồm IOS và Android) cho phép sự linh động của đầu cuối
 • Chức năng của SIP tương thích cho phép vận hành liên thông liên tục giữa các thiết bị và các ứng dụng có hỗ trợ SIP
 • Các cổng Analog Gateway cho phép các phone số (truyền thống) và các máy fax vẫn duy trì sử dụng trong suốt qua trình di chuyển vào một cơ sở hạ tầng VoIP
 • Các chức năng Dự phòng – “Duy trì hoạt động tối thiểu của chi nhánh văn phòng” – “Branch Office survivability” vẫn đảm bảo không ngắt các truyền thông ở các văn phòng ở xa thậm chí khi kết nối đến các tổng đài trung tâm bị mất
 • Những cơ hội đóng gói nhãn riêng cho phép các Nhà phát triển để nghị các giải pháp của Ipfone với các nhãn hiệu đóng gói của riêng họ (OEM)
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng