Dịch vụ tổng đài IpFone

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1

Báo giá gói dịch vụ Cloud Contact Center – vCloudCC™

Module tính năng và cước phí các gói dịch vụ Cloud Contact Center vCloudCC™ – Giải pháp thuê ngoài hệ thống Contact Center trên nền tảng điên toán đám mây theo tính năng sử dụng, Inbound, Outbound, SMS, Email, Ticket …

Gói dịch vụ vCloudCC™ A vCloudCC™ B vCloudCC™ C vCloudCC™ D
ACD/IVR Inbound vCRM, SMS, Outbound vCRM, SMS, Email vCRM, SMS, Email, Ticket
Phí ban đầu
Thiết lập hệ thống và hướng dẫn sử dụng miễn phí 1.500.000đ/lần 2.200.000đ/lần 2.900.000đ/lần
Phí hàng tháng
Duy trì gói dịch vụ 1.950.000đ/tháng 2.950.000đ/tháng 3.950.000đ/tháng 5.540.000đ/tháng
Tính năng các gói
Số lượng Agent và Supervisor(Sup) 1 Agent  + 1 Sup 2 Agent + 1 Sup 3 Agent + 1 Sup 4 Agent + 1 Sup
Hỗ trợ module thoại Inbound
Định tuyến cuộc gọi vào theo nhóm agent check-16 check-16 check-16 check-16
Thiết lập lời chào IVR tương tác thoại check-16 check-16 check-16 check-16
Thiết lập phân phối cuộc gọi tự động ACD check-16 check-16 check-16 check-16
Pop-up lịch sử giao dịch khi có cuộc gọi đến check-16 check-16 check-16 check-16
Cập nhật thông tin khách hàng vào vCRM check-16 check-16 check-16 check-16
Xem lại lịch sử ghi chú các giao dịch check-16 check-16 check-16 check-16
Chuyển cuộc gọi giữa các Agent chung nhóm check-16 check-16 check-16 check-16
Đặt lịch nhắc nhở gọi lại khách hàng check-16 check-16 check-16 check-16
Hiển thị bản đồ google chỉ đường khi có cuộc gọi vào check-16 check-16 check-16 check-16
Xem lại tất cả các cuộc gọi đã gọi vào check-16 check-16 check-16 check-16
Hỗ trợ thiết lập đầu số 1900xxx, 1800xxx check-16 check-16 check-16 check-16
Hỗ trợ module thoại Outbound
Gọi ra thủ công, click-to-call trực tiếp từ vCRM check-16 check-16 check-16 check-16
Pop-up ghi chú khi thực hiện cuộc gọi đi check-16 check-16 check-16 check-16
Gọi ra với danh sách gọi định trước check-16 check-16 check-16 check-16
Quản lý danh sách DNC – Do not call  X check-16 check-16 check-16
Tạo kịch bản gọi ra theo chiến dịch  X check-16 check-16 check-16
Thực hiện quay số trước và đưa vào hàng đợi  X check-16 check-16 check-16
Lọc, thống kê, báo cáo các cuộc gọi ra thành công theo chiến dịch  X  X check-16 check-16
Supervisor thiết lập trước danh sách gọi gán cho Agent có nhiệm vụ thực hiện các cuộc gọi trong danh sách đó  X  X check-16 check-16
Gọi tự động quảng bá hàng loạt cuộc gọi thông báo cùng một nôi dung ghi âm trước  X  X  X check-16
Xoay vòng cuộc gọi với các cuộc gọi chưa thành công  X  X  X check-16
Tạo kịch bản survey gọi ra lấy kết quả thăm dò  X  X  X check-16
Hỗ trợ module ghi âm cuộc gọi (*)
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra theo agent  X check-16 check-16 check-16
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web  X check-16 check-16 check-16
Quản lý đánh giá nội dung ghi âm cuộc gọi theo agent  X check-16 check-16 check-16
Hỗ trợ module vCRM tích hợp sẵn
Import dữ liệu khách hàng từ file excel check-16 check-16 check-16 check-16
Quản lý tập trung danh sách khách hàng và Contact check-16 check-16 check-16 check-16
Phân loại các đối tượng khách hàng check-16 check-16 check-16 check-16
Phân quyền quản lý đối tượng khách hàng check-16 check-16 check-16 check-16
Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng, lịch sử xử lý (ghi chú) của từng khách hàng… check-16 check-16 check-16 check-16
Kết nối các mudule email, sms thực hiện chiến dịch outbound check-16 check-16 check-16 check-16
Quản lý nhắc nhở các sự kiện đã tạo của khách hàng như ngày sinh nhật, ngày hết hạn,… check-16 check-16 check-16 check-16
Tìm kiếm, lọc và trích xuất ra file excel dữ liệu khách hàng check-16 check-16 check-16 check-16
Hỗ trợ module SMS (*)
Gởi SMS cá nhân hóa theo template đinh nghĩa trước  X check-16 check-16 check-16
Gới SMS brandname  X check-16 check-16 check-16
Gởi SMS đầu số 1900/8xxx  X check-16 check-16 check-16
Gởi SMS thủ công đối với một khách hàng  X check-16 check-16 check-16
Gởi SMS hàng loạt từ vCRM theo chiến dịch  X check-16 check-16 check-16
Gởi SMS tự động dựa vào ngày đặt biệt (sinh nhật, kỹ niệm)  X check-16 check-16 check-16
Thống kê báo cáo các SMS đã gởi  X check-16 check-16 check-16
Hỗ trợ module Email (*)
Nhận và xử lý tập trung tất cả các email từ khách hàng  X  X check-16 check-16
Gởi email trả lời khách hàng theo template mẫu  X  X check-16 check-16
Quản lý report trả lời email  X  X check-16 check-16
Cá nhân hóa nội dung gởi email thông báo cho một nhóm đối tượng khách hàng  X  X check-16 check-16
Theo dõi email nhận gởi từ các agent đối với một khách hàng  X  X check-16 check-16
Hỗ trợ module Ticket System (*)
Tự động mở Ticket tiếp nhận từ email  X  X check-16 check-16
Mở ticket tiếp nhận từ khách hàng gọi điện  X  X check-16 check-16
Quản lý thông tin liên quan đến Ticket  X  X check-16 check-16
Giao việc xử lý Ticket  X  X check-16 check-16
Lên lịch xử lý Ticket (băt đầu, kết thúc, hết hạn)  X  X check-16 check-16
Email tự động gởi thông báo trang thái Ticket  X  X check-16 check-16
Trao đổi thông tin xử lý Ticket giữa các agent  X  X check-16 check-16
Thiết lập độ ưu tiên xử lý Ticket  X  X check-16 check-16
Cập nhật trạng thái Ticket  X  X check-16 check-16
Báo cáo thống kê trạng thái Ticket  X  X check-16 check-16
Xem lịch sử chuỗi xử lý Ticket  X  X check-16 check-16
Hỗ trợ module Survey (*)
Tạo câu hỏi survey  X  X  X  X
Import danh sách gọi survey  X  X  X  X
Quản lý kịch bản survey  X  X  X  X
Thống kê, báo cáo kết quả survey  X  X  X  X
Hỗ trợ module Giám sát, Thống kê báo cáo
Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở agent check-16 check-16 check-16 check-16
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra check-16 check-16 check-16 check-16
Thống kê báo cáo theo ngày, tháng năm check-16 check-16 check-16 check-16
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời check-16 check-16 check-16 check-16
Thống kê cuộc gọi theo chiến dịch check-16 check-16 check-16 check-16
Thống kê thời điểm hiệu suất làm việc của agent check-16 check-16 check-16 check-16
Giám sát trạng thái các agent check-16 check-16 check-16 check-16
Giám sát các agent đang online check-16 check-16 check-16 check-16
Đầu cuối Agent (*)
Điện thoại IP Phone check-16 check-16 check-16 check-16
Thiết bị VoIP Gateway FXS check-16 check-16 check-16 check-16
Softphone + handset check-16 check-16 check-16 check-16
PC / Labtop check-16 check-16 check-16 check-16
Trình duyệt web Firefox / Chrome check-16 check-16 check-16 check-16
Giao tiếp làm việc Agent
Agent có thể làm việc ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet check-16 check-16 check-16 check-16
Tất cả làm việc trên giao diện web không cài đặt gì thêm check-16 check-16 check-16 check-16
Phí mở rộng nếu có
Kích hoạt tích hợp thêm module Quản lý ghi âm (30 ngày) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891)  liên hệ (call 19006891)
Kích hoạt tích hợp thêm module SMS liên hệ (call 19006891) đã bao gồm  đã bao gồm  đã bao gồm
Kích hoạt tích hợp thêm module Email liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891)  đã bao gồm  đã bao gồm
Kích hoạt tích hợp thêm module Ticket System liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891)  đã bao gồm
Kích hoạt tích hợp thêm module Survey liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891)
Kích hoạt tính năng tự động quảng bá voice hàng loạt liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891)
Mở rộng thêm Agent liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891)
Mở rộng thêm Supervisor(Sup) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891) liên hệ (call 19006891)
Ghi chú:
– Module có đánh dấu (*) là module tùy chọn cộng thêm có tính phí
– Tính năng có đánh dấu check-16 là tính năng gói dịch vụ support
– Đối với đầu số 1800 hoặc hệ thống Outbound (thoại và SMS) sẽ có thêm chi phí đặt cọc cước giới hạn phát sinh
Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN VIỆT NAM

Trụ sở chính TP. Hà Nội

Add: Số 61 Phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng đại diện TP. HCM

Add: Phòng13.09 – Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ 24/24: 1900 0366

Điện thoại: 04 7305 6666 – 08 7308 6666

Hotline: 0936 300 136 – 0936 108 858

EMAIL LIÊN HỆ

Email: vdovietnam@gmail.com

ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng