Dịch vụ tổng đài IpFone

Ipfone trên facebook

Quảng cáo menu trái 3 Quảng cáo menu trái 2 Quảng cáo menu trái 1

Bảng giá thuê hệ thống tổng đài IP /virtual CallCenter

Công Ty CP dữ liệu trực tuyến Việt Nam gửi tới quý KH bảng giá thuê tổng đài IP phục vụ cho: thoại nội bộ các chi nhánh trong nước và quốc tế/call center Ip/ IVR / …..với các chức năng  voice mail , webbase, báo cáo, bình chọn.vv…..

I.Báo giá dịch vụ dành cho khách hàng dùng 1-5 Extention

 
Tên Chi phí Giá KH (USD) Ghi chú
Phí khởi tạo Miễn phí 1-5 Ext
Cước gọi nội bộ Miễn phí
Cước Gọi ra bưu điện, sử dụng đầu số thoại IP hoặc Analog riêng của khách hàng N/A Phía nhà mạng thu
Chi phí khác (IP Phone, Gateway,Internet…) N/A Khách hàng tự trang bị
Phí duy trì hàng năm 200
II. Báo giá dịch vụ dành cho khách hàng dùng 6-10 Extention
Tên Chi phí Giá (USD) Ghi chú
Phí khởi tạo 20 6-10 Ext
Cước gọi nội bộ Miễn phí
Cước Gọi ra bưu điện, sử dụng đầu số thoại IP hoặc Analog riêng của khách hàng N/A Phía nhà mạng thu
Chi phí khác (IP Phone, Gateway,Internet…) N/A Khách hàng tự trang bị
Phí duy trì hàng năm 300

III. Báo giá dịch vụ dành cho khách hàng 11-20 extention

Tên Chi phí Giá (USD) Ghi chú
Phí khởi tạo 50 11-20 Ext
Cước gọi nội bộ Miễn phí Miễn phí
Cước Gọi ra bưu điện, sử dụng đầu số thoại IP hoặc Analog riêng của khách hàng N/A Phía nhà mạng thu
Chi phí khác (IP Phone, Gateway,Internet…) N/A Khách hàng tự trang bị
Phí duy trì hàng năm 400

IV.        Báo giá dịch vụ dành cho khách hàng dùng 21-30 Extention:

Tên Chi phí Giá (USD) Ghi chú
Phí khởi tạo 100 21 – 30 Ext
Cước gọi nội bộ Miễn phí Miễn phí
Cước Gọi ra bưu điện, sử dụng đầu số thoại IP hoặc Analog riêng của khách hàng N/A Phía nhà mạng thu
Chi phí khác (IP Phone, Gateway,Internet…) N/A Khách hàng tự trang bị
Phí duy trì hàng năm 500

V.            Báo giá dịch vụ dành cho khách hàng dùng 30-100 Extention:

Tên Chi phí Giá (USD) Ghi chú
Phí khởi tạo 150 31-100 Ext
Cước gọi nội bộ Miễn phí Miễn phí
Cước Gọi ra bưu điện, sử dụng đầu số thoại IP hoặc Analog riêng của khách hàng N/A Phía nhà mạng thu
Chi phí khác (IP Phone, Gateway,Internet…) N/A Khách hàng tự trang bị
Phí duy trì hàng năm 650

VI.        Báo giá dịch vụ dành cho khách hàng dùng trên 100 Extention:

Tên Chi phí Giá (USD) Ghi chú
Phí khởi tạo 200
Cước gọi nội bộ Miễn phí Miễn phí
Cước Gọi ra bưu điện, sử dụng đầu số thoại IP hoặc Analog riêng của khách hàng N/A Phía nhà mạng thu
Chi phí khác (IP Phone, Gateway,Internet…) N/A Khách hàng tự trang bị
Phí duy trì hàng năm 850

VII.    Options:

A. Tổng đài ảo khi khởi tạo cho khách hàng có đầy đủ các tính năng như trong mục mô tả dịch vụ (mục VIII), 1 meetme conference; 10 mail boxes; Nếu KH cần thêm meetme conference, mail box hay cần SIP trunk sẽ tính phí như sau:
Tên Chi phí Giá (USD) Ghi chú
Meetme Conference Miễn phí 01 Meetme Conference đầu tiên
30 1 Meetme Conference tiếp theo
Mailbox Miễn phí 10 mailboxes đầu tiên
2 Cho mỗi mailbox tiếp theo
SIP Trunk 50 Cho mỗi SIPTrunk
B. nếu khách hàng có nhu cầu mua/ thuê thiết bị sử dụng cho TĐA, ViendongTelecom sẽ cung cấp theo biểu giá sau:
Tên thiết bị Mô tả thiết bị Giá thuê (USD/Tháng) Giá mua (USD/Tháng)
IP phone SIP-T18 100
SIP-T18P 104
SIP-T20 110
SIP-T20P 125
SIP-T22 140
SIP-T22P 145
SIP-T26P 190
SIP-T28P 250
Gateway Gateway 02 port cho thuê bao Analog (VDT) 17 100
Gateway 04 port cho thuê bao Analog 30 320
Gateway 08 port cho thuê bao Analog (VDT) 40 420
Gateway 16 port cho thuê bao Analog (VDT) 75 970
Gateway 24 port cho thuê bao Analog 85 820
Gateway 32 port cho thuê bao Analog (VDT) 110 1400

VIII. Mô tả dịch vụ:

Mô tả dịch vụ
Answer and answer release Y
Auto answer Y
Callback busy and no reply to station N
Call connection Y
Call coverage Y
Call forward: All (off net and on net), busy, no answer, no bandwidth, and not registered Y
Call hold and retrieve Y
Call join N
Call park and pickup Y
Call pickup group: Universal Y
Call pickup notification (audible or visual) Y
Call status per line (state, duration, and number) Y
Call waiting and retrieve (with configurable audible alerting) N
Calling line identification (CLID) and calling party name identification (CNID) Y
Calling line identification restriction (CLIR) call by call Y
Conference barge Y
Conference chaining Y
Conference list and drop any party (impromptu conference) Y
Dialed-number display Y
Direct inward dialing (DID) and direct outward dialing (DOD) Y
Directed call park Y
Directory dial from phone: Corporate and personal Y
Directories: Missed, placed, and received calls list stored on selected IP phones Y
Distinctive ring for on- and off-net status, per-line appearance, and per phone Y
Do not disturb (do not ring and call reject) Y
Extension mobility support Y
Hands-free, full-duplex speakerphone Y
Hold reversion Y
Immediate divert to voicemail Y
Join across lines Y
Last-number redial (on and off net) Y
Log in and log out of hunt groups Y
Malicious-call ID and trace Y
Multiparty conference Y
Multiple calls per line appearance Y
Multiple line appearances per phone Y
MoH Y
MoH with random/alphabetial playing Y
Mute capability from speakerphone and handset Y
Queuing Y
Agent Supporter Y
Customer Relationship manager Y
Customer contact support Y
Hourly/Daily/Weekly Report of Customer care Y
On-hook dialing Y
Original calling party information on transfer from voicemail Y
Three-way call Y
Recent dial list: Calls to phone, calls from phone, autodial, and edit dial Y
Speed dial: Multiple speed dials per phone Y
Station volume controls (audio and ringer) Y
Transfer: Blind, consultative, and direct transfer of two parties on a line Y
Yêu cầu
Thời hạn hợp đồng tối thiểu 1 năm
Yêu cầu deposit mỗi tháng

IX.        Một số ưu điểm nổi bật của dịch vụ

Dịch vụ Tổng đài ảo là dịch vụ thoại trên nền mạng IP hiện đại nhằm cung cấp cho khách hàng các cuộc gọi chất lượng cao với chi phí thấp nhất. Với dịch vụ “Tổng đài Ảo” khách hàng chỉ cần trang bị điện thoại, hoặc Softphone lắp đặt vào mạng LAN nội bộ mà không cần trang bị hệ thống tổng đài.

v Tiện ích

+ Với xu hướng tích hợp như hiện nay: mạng thoại và dữ liệu hợp nhất, “Tổng đài ảo” hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều văn phòng chi nhánh đặt tại nhiều địa điểm khác nhau (cố định hoặc không cố định) có nhu cầu sử dụng thoại với chi phí thấp nhất.
+ Doanh nghiệp không cần duy trì nhân sự cũng như quản lý hệ thống tổng đài. Việc quản trị hệ thống, thực hiện việc thiết lập cấu hình thông qua Internet với trình duyệt Web, sử dụng hệ thống cáp mạng LAN
+ Giảm thiểu chi phí quản lý nhân sự, bảo trì bảo dưỡng hệ thống.

v Điều kiện để doanh nghiệp sử dụng dịch vụ

Tại mỗi văn phòng chi nhánh chỉ cần hội đủ các điều kiện sau:
+ Có thiết lập kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ Tổng đài ảo (Bandwidth tối thiểu 128kbps) như ADSL, FTTH, leasedline …
+ Có điện thoại bàn sử dụng IP gateway hoặc sử dụng điện thoại IP (số lượng tối thiểu tương ứng với số điện thoại Extension đăng ký) hoặc sử dụng Softphone trên máy tính sẵn có.
ads
ads
Hotline tư vấn miễn phí
Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng